Sto-Cladding Creator

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Sto Isoned

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 september 2020.

Uw privacy is voor Sto Isoned B.V (hierna: Sto), van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze webpagina’s (www.sto.nl, stocladdingcreator.com/nl, opleven.nu en gevelvisualiseren.sto-steenstrips.nl) doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze dienst, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Sto via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact
U kunt contact met ons opnemen per e-mail, telefonisch of per post. Tevens kunt u ons contactformulier invullen, waarbij wij u zullen vragen om gegevens achter te laten, zodat wij uw verzoek tot informatie in behandeling kunnen nemen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen over onze dienst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die dienstverlening voortduurt.

Nieuwsbrief
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Met de nieuwsbrief informeren wij u over producten, referentieprojecten en innovaties. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Registratie Sto-Cladding Creator
Indien u gebruik wilt maken van bepaalde diensten/services van Sto, zoals het bekijken van onze voorbeeldtexturen, dient u zich eerst te registreren op onze website. Na registratie heeft u een account, waarop u kunt inloggen en zelf uw gegevens kunt beheren. Om de registratie te voltooien, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam;
 • Adres (optioneel);
 • Postcode en plaats (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Datum van registratie;
 • Login activiteiten;
 • De in Sto-Cladding Creator gegenereerde texturen;
 • Land van registratie;
 • IP-adres.

Tijdens het registeren dient u zelf een wachtwoord te kiezen. We hebben bovengenoemde gegevens nodig om de accountomgeving die u aanvraagt, aan te kunnen bieden en om onze dienst aan u te kunnen leveren (overeenkomst). Wij bewaren deze informatie voor de duur van uw account en totdat u van ons vraagt uw account te verwijderen. U kunt uw account opheffen door een e-mail te versturen naar marketing.nl@sto.com met de titel ‘Sto-Cladding Creator account verwijderen’ of middels de optie via uw profiel.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Om uw bestelling af te handelen, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Voor zover wij dit verplicht zijn, vragen wij uw voorafgaande toestemming. Verder kunnen wij u benaderen wanneer wij hier een gerechtvaardigd marketingbelang bij hebben. Wij willen tevens onze dienstverlening en producten blijven ontwikkelen en verbeteren. Wij kunnen reclame maken op de volgende wijzen:

 • Per post;
 • Per e-mail;
 • Via social media;
 • Per telefoon.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke uiting staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden
We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • U hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • Onze softwareleveranciers;
 • Onze hostingpartij;
 • Onze IT-dienstverleners;
 • Onze betalingsdienstverlener;
 • Onze toeleveranciers;
 • Onze partners en intermediairs.

Om de dienstverlening te verlenen kan Sto uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Sto doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring
Analytisch Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:
- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
- Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
- verder geen gegevens delen met Google.
Maximaal 2 jaar
Google TagManager

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring
Functioneel Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden. Sessie
Google DoubleClick

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring
Marketing en Tracking Cookies van Google DoubleClick worden gebruikt voor experimenteren met de effectiviteit van advertenties over de websites om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Wij doen aan remarketing en meten onze advertentiecampagnes door om relevante advertenties te laten zien. Maximaal 1 jaar
HubSpot

Hubspot, Inc, Amerika

PrivacyverklaringInformatie over alle Hubspot cookies vanuit de leverancier
Marketing en Tracking Wij gebruiken HubSpot als ons CMS systeem, maar ook deels als marketing automation/ analytics systeem. HubSpot gebruikt hiervoor verschillende cookies, die jouw voorkeuren onthouden, jouw websitegedrag inventariseren, maar ook die het mogelijk maken om een koppeling te maken met het systeem. Meer informatie lees je op deze pagina van HubSpot. Maximaal 2 jaar
LinkedIn

Linkedin Corporation, Amerika

Privacyverklaring
Marketing en Tracking Wij gebruiken cookies van LinkedIn, voor het volgen van embedded services. Sto maakt gebruik van cookies en pixels, die worden ingezet voor advertentie doeleinden. Dit maakt het mogelijk om op basis van uw interesse en (klik)gedrag binnen onze website, relevantere advertenties te tonen buiten onze website en het resultaat daarvan te meten. Als u bijvoorbeeld LinkedIn gebruikt en bepaalde pagina’s van onze website heeft bezocht, kunt u als gevolg daarvan advertenties van ons langs zien komen op LinkedIn die verband houden met uw eerdere bezoek. De pixel slaat informatie op over of u ingelogd bent en over uw interesseprofiel. Vervolgens kan reclame worden getoond (“retargeting”). We plaatsen dit soort cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft. Zonder toestemming kunt u de pagina gewoon blijven gebruiken.
YouTube

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring
Marketing en Tracking Wij gebruiken de cookies van YouTube. YouTube plaatst tracking cookies. Via tracking cookies kunnen we kijkgedrag analyseren en worden gerelateerde video’s op persoonlijk kijkgedrag aangepast door YouTube. Het cookie registreert een uniek ID welke wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen. Tracking op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS locatie. Maximaal 2 jaar
Addthis & Moat

Oracle Inc, Amerika.

Privacyverklaring
Marketing Wij gebruiken cookies van AddThis en Moat om Share & Like opties mogelijk te maken, voor Social Media opties zoals Facebook en Twitter. Er worden cookies geplaatst ter herkenning en om het mogelijk te maken om te controleren wie deelt en terugkomt op pagina’s. Sessie


Voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Spam check
Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Social mediabuttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als LinkedIn en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees graag de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sto.nl:

 • Google Plus
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • YouTube
 • RSS Feed
 • Google Maps

Opleven.nu:

 • LinkedIn
 • YouTube
 • ISUU
 • Yoast SEO plugin V14.2
 • Google Analytics by ExactMetric plugin V6.0.2

Gevelvisualiseren.stosteenstrips.nl

 • LinkedIn
 • YouTube

StoCladdingCreator.nl

 • jQuery
 • Cloudflare
 • Bootstrap

Cookies in- en uitschakelen
U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet L. Segbers en is bereikbaar per e-mail op l.segbers@sto.com en per telefoon op 0344620666 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze websites en/of onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Sto Isoned B.V.
Lingewei 107
4004 LH Tiel
Tel. +31 344 62 06 66
Email: info.nl@sto.com

KvK-nummer: 11014075